BASES I CERTAMEN LITERARI DIA DE LES DONES

Donat que aquest és un any complicat i amb moltes restriccions en matèria de seguretat i mobilitat, i per tal de mantenir l’ esperit de l’acte Homenatge Heroïnes Anònimes amb tota la seva essència més pura i amb intenció de donar-li continuïtat, però volent tanmateix celebrar el Dia Internacional de la Dona, la Colla Castellera Xicots de Vilafranca, hem volgut crear el I Certamen Literari dedicat a la dona.

Hi haurà dues categories:

 • CATEGORIA ADULTS: podran participar de manera individual totes les persones que ho desitgin que siguin majors d’edat, de qualsevol nacionalitat i lloc de residència amb una obra per participant.
 • CATEGORIA JUVENIL: podran participar de manera individual totes les persones que ho desitgin que tinguin entre 14 i 17 anys, de qualsevol nacionalitat i lloc de residència amb una obra per participant.

BASES GENERALS PER AMBDUES CATEGORIES:

 1. Els treballs hauran de ser originals i inèdits i no haver estat premiats anteriorment en cap altre certamen literari. L’ extensió total dels relats haurà de ser de màxim de 8 fulls escrits per una sola cara amb lletra Times New Roman 12, text justificat i espaiat 1’5. Els relats es poden enviar en català o castellà.
 2. La temàtica es lliure (emmarcada en les categories: relats curts, contes o poesia) i sempre que estiguin relacionats amb la data que es commemora, es a dir, al voltant de les dones i la igualtat de gènere. Es valorarà la creativitat, l’originalitat, la qualitat literària i l’ús del llenguatge no sexista, així con el trencament d’estereotips i la defensa dels valors humans.
 3. Quedaran exclosos tots els treballs que no s’ ajustin a aquestes bases.
 4. Les obres hauran de dur un títol o estar signades amb un pseudònim.
 5. Les obres s’enviaran per correu electrònic en format Word a xicots@xicotsvilafranca.cat amb l’assumpte “I Certamen Literari Dia de la Dona- Heroïnes” i la categoria en la qual es participa (relat curt, conte o poesia). Dins el cos del missatge ha d’escriure: nom i cognoms, pseudònim, telèfon i adreça electrònica. Tanmateix és obligatori adjuntar escanejat el DNI.
 6. El jurat estarà format per tres persones relacionades amb el món de la cultura i podrà declarar desert el premi.
 7. El termini de presentació de les obres serà el pròxim犀利士 19 de febrer del 2021. No s’admetrà cap obra fora de termini.
 8. La resolució de l’òrgan competent notificarà a les persones premiades amb antelació i es farà públic en premsa i en un acte públic (limitat al aforament permès estrictament per la Generalitat) que tindrà lloc el diumenge 7 de març del 2021.
 9. L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’ òrgan competent que podrà fer-ne difusió o publicar-la a la seva web, sense que l’autor o autora perdin els drets d’autor.
 10. PREMIS:

CATEGORIA ADULTS: hi haurà un premi per cada categoria.

CATEGORIA JUVENIL: hi haurà un únic premi juvenil.