La Colla

CAL NOI-NOI

 

El local social de la colla dels Xicots està ubicat a la plaça anomenada popularment Plaça dels Porcs. Una denominació guanyada a pols per haver estat en el passat punt de venda d'aquest bestiar, i molt més en la història per la de bestiar gros.

La colla va donar els seus primers passos en aquesta plaça i, després d'haver voltat per diferents indrets de Vilafranca, va tornar-ne  per assentar-se al local actual on durant molts anys va ser seu de la deixalleria "El Requena". Desprès d'un gran esforç de rehabilitació per part dels membres de la colla, avui és un edifici polivalent per a les activitats de la colla i punt de trobada per a tothom.

El local va agafar el nom de “Cal Noi Noi” en honor a l'antic bar situat al carrer Sant Bernat, lloc de reunió dels primers castellers de la vila. A més de local casteller on tenen lloc els assajos de la colla, també té dues diades pròpies de la colla, la d'Inici de temporada i el Firal; aquesta última en commemoració al seu primer president, Joan Sol.

Com a entitat cultural i social, la colla del Xicots celebra tres esdeveniments centrats al seu local: l'Homenatge a les Heroïnes Anònimes de Vilafranca, la Cursa d'Orientació Lluis Barrera i la recuperació de la Fira de Bestiar de la plaça. Durant el temps lliure que ens deixen els castells, el local és un punt de trobada de diferents activitats promocionades pels seus propis membres, algunes ja considerades com a seccions de la colla, entre elles el grup de Teatre i l'Escola de Grallers i Timbals.

El local també ofereix el seu espai a activitats d'entitats externes, siguin culturals, esportives o d’oci, com les classes de Zumba i d’estiraments.